En Son Haberler

“Yenilenebilir Enerji Kullanımı Artırılmalı Ve Toplum Bu Doğrultuda Bilinçlendirilmelidir.”

Bartın TSO’ dan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sami Karakaş ile Genel Sekreter Vekili Mustafa Soyal’ın da katılım sağladığı “Yenilenebilir Enerjide Yarınlar” başlıklı düzenlenen panele konuşmacı olarak İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Tanay Sıdkı Uyar, Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nedim Saraçoğlu ile Rüzgar Enerjisi Santralleri Yatırımcıları Derneği (RESYAD) Başkanı Selahattin Baysal’ın yanı sıra Bartın protokolünden ise Belediye Başkan Yardımcısı Erol Demirkoparanoğlu, Bartın Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Azize Toper Kaygın, İl Özel İdaresi Genel Sekteri İbrahim Kayış ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Gerçekleştirilen panel sonrası açıklamada bulunan Bartın TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sami Karakaş, Türkiye’nin, yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitliliği ve potansiyeli bakımından zengin bir ülke olduğunu belirterek; “Ülkemizin ortaya koyduğu kalkınma hedefleri itibariyle dışa bağımlılık çok hassas bir husus. Söz konusu hedeflere erişmede her anlamda dışa bağımlığı en aza indirmeliyiz. Bu bağlamda yenilenebilir enerji, yani doğada kendi evrimi içinde yeniden var olabilen dolayısıyla tükenmesi öngörülmeyen enerji kaynaklarına yönelinmesi oldukça doğru bir yaklaşım. Geçmişten günümüze gelişen teknoloji ve nüfus artışı, enerjiye olan talebi arttırmıştır. Gelecekte ise bu artışın devam edeceği öngörülmektedir. Artan enerji talebini karşılamak için enerji piyasasına yeni etmenler (yenilenebilir enerji kaynakları) eklenmektedir. Türkiye’nin birincil enerji kaynaklarındaki yerlilik oranı yüzde 28, ithalat bağımlılığı ise yüzde 72 oranındadır. Bu çok yüksek bir oran. Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığının azaltılması için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmamız ve arz güvenliği için enerjide çeşitlilik yaratmamız gerekmektedir “Güneş ve rüzgar enerjisinin kullanımı, Türkiye 'nin enerji bütçesine ciddi katkılar sağlayacaktır.” Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitliliği ve potansiyeli bakımından zengin bir ülkedir. Ülkemiz, birçok ülkede bulunmayan jeotermal enerjide dünya potansiyelinin %8 ’ine sahiptir. Ayrıca coğrafi konumu nedeniyle büyük oranda güneş enerjisi almaktadır. Türkiye, hidrolik enerji potansiyeli açısından da dünyanın sayılı ülkelerindendir. Rüzgar enerjisi potansiyeli yaklaşık 160 TWh olarak tahmin edilmektedir. Özellikle, güneş ve rüzgar enerjisinin kullanımı, Türkiye 'nin enerji bütçesine ciddi katkılar sağlayacaktır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından doğru ve sağlıklı bir biçimde yararlanılması için gereken strateji, plan ve politikaların önemi giderek artmakta ve önemli boyutlara ulaşmaktadır. Bu enerji kaynaklarının maliyetleri oldukça azdır, yenilenebilir olduklarından dolayı tükenmezler ve konvansiyonel yakıtların aksine çevre ve insan sağlığı için önemli bir tehdit oluşturmazlar. Yenilenebilir enerji yatırımları, yüksek maliyetli enerji ithalatı yerine, tesis kurulumu, teknoloji, AR-GE, malzeme ve insan gücüne yapılır. Bu sebeplerden ötürü, yenilenebilir enerji yatırımları kalıcıdır. Yapıldıkları yörede, iş ve lokal ekonomiler için enerji kaynağı olurlar. Yenilenebilir ve çevresel zararları en az olan ve ülke içinde bol olarak bulunan enerji kaynaklarına yönelmek, Türkiye 'yi hem enerji darboğazından kurtaracak hem de dışa bağımlılığı azaltacaktır. Yenilenebilir enerji, fosil yakıtlar gibi çevreye olumsuz etkiler vermedikleri, kaynak tükenmesi problemi ile karşı karşıya olmadıkları sürdürülebilir bir sitem oluşturulup gelecekte de kaliteli yaşama olanağı sağlayacakları için çok önemlidir. Kullanımı artırılmalı ve toplum bu doğrultuda bilinçlendirilmelidir.”dedi.


Ayrıntılar için tıklayınız

Değerli üyelerimiz, İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun" 11.09.2014 tarih ve 29116 (mükerrer ) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükmü gereği üyelerimizin ödemiş oldukları aidat ve munzam aidatlara isabet eden gecikme cezası ve faizlerin üyelerimizin odamıza müracaatları halinde yeniden yapılandırılıp anaparanın ödenmesi halinde tahakkuk edilen cezalar affedilecektir. Son müracaat tarihi 01 Aralık 2014 olup müracaat da bulunmayanlar hakkında kanunda belirtilen hükümler açık olup icraen alınması yönünde açıkça belirtilmiştir. Mağduriyete uğramamanız bakımından yasal süre içinde odamız muhasebe müdürlüğüne müracaat etmeniz yararınıza olacaktır. Bu itibarla gereğini bilgilerinize sunarız.

 • BARTIN TSO İKİNCİ MÜŞTEREK MESLEK KOMİTESİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

  Bartın TSO Meclis Başkanı Halil Çelen başkanlığında gerçekleşen Müşterek Meslek Komitesi Toplantısı Bartın TSO lokalinde meslek komitesi başkanları ve üyelerinin katılımı ile gerçekleşti. Aylık olarak yapılan meslek komitelerinin toplantılarında ortaya çıkan soruların ve sorunların çözümleri için neler yapıldığının anlatıldığı toplantıya meslek komitelerinin başkanları ve üyeleri katıldı. Meslek Komite Üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cihat Çakır, meslek komite çalışmalarının, sektörlere genel perspektif sunan, farklı öneri ve çözümleri ortaya çıkardığını, bölgenin mevcut sorunlarını saptayabilmek ve bu doğrultuda projeler üretebilmek için, oda çalışmaları açısından büyük avantajlar sağladığını ifade etti. Meslek komite çalışmalarının, itina ile yapılıp değerlendirilmesi, beyin fırtınası yapılması, değer katan görüşleri tespit edebilmesi adına büyük önem taşıdığının altını çizen Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Çakır yaptığı açılış konuşmasında, “Birlik ve beraberlik ruhuyla kent ekonomisinin geliştirilmesi, istihdamın ve ihracatın artırılması, kentin ekonomik potansiyelini etkin biçimde geliştirilmesi, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine ve kente daha kaliteli hizmet vermesinin sağlanması öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bartın Ticaret ve Sanayi Odası olarak her zaman ifade ettiğimiz gibi biz İstişareyi çok önemsiyoruz. Sorunlarımıza müşterek çözüm üretebilmek için istişare ortamları oluşturmaktayız. Yapılan Meslek Komite Toplantısında öne çıkan ve üyelerimizin karşılaştıkları sorunlar ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde; Yeni yatırımcıların taleplerini karşılamak adına Bartın 1 Organize Sanayi Bölgemizin genişleme çalışmaları hızla verilmiş, ilimizin ve bölge sanayicilerimizin elektrik açığını kapatacak yeni enerji bağlantıları için çalışmalara başlanılmıştır. Bartın Üniversitesinin gelişmesiyle birlikte sanayi üniversite iş birliği adına büyük adımlar atılmış, Bartın OSB’ye inovasyon ve test merkezi yapılması karar verilerek çalışmalarına hızla başlanılmıştır. Ticaret odasının yaptığı girişimlerle kalifiye eleman yetiştirilmesi için personel kurslarının düzenlenmesi adına çalışmalar başlatılmıştır. AB Projeleri ile ilgili alınan bilgilerin üyelerimize mail ile bilgilendirilmesinin yapılarak, ilgili sektörlere bilgi verilmiştir. Torba Yasada çıkan kanun maddelerinin üyelerimize mail ve mesaj ile bilgilendirilmesinin yapılmış, KOSGEB’in Teşvik ve Desteklerinin üyelerimize bilgilendirmesi adına merkez olmak üzere ilçelerimizde üyelerimize yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. OSGB firmalarından İş güvenliği ile ilgili gelen bilgilerin üyelerle paylaşılmasının yanında hijyen eğitimleri ile ilgili kursların oda işbirliğinde yaptırılmasına karar verilmiştir. Meslek Komitelerimiz, Oda - Üye kaynaşmasında en önemli görevi üstlenen, vazgeçilmez organlarımızdır. Komitelerimizin mesleki ya da şehrimizin sosyo- ekonomik sorunlarına karşı olan duyarlılığı, aktif ve örnek çalışmaları bizleri mutlu etmektedir. Geçtiğimiz yıl rekor sayıda toplantı, karar ve faaliyetlerle, Odamız işleyişine son derece önemli katkıda bulunduklarından dolayı şahsım ve Yönetim Kurulum adına, Meslek Komitelerimize çok teşekkür ediyorum.”dedi. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Çakır toplantı sonunda ayrıca söz alarak, TOBB ve iştiraklerinin kurumsal yapısı ve hizmetleri ile ilimizi temsilen katıldığı VII. Ticaret ve Sanayi Şurası ile ilimize TOBB tarafından kazandırılması planlanan okul projesi hakkında katılımcılara bilgi aktarımında bulundu. Toplantıda son olarak Komite Üyelerinin sorun, şikâyet, istek ve temenniler dile getirildi ve görüş alışverişinde bulunuldu.

  daha
 • II. Yönetim Bilişim Zirvesi Bartın TSO’ya Tanıtıldı

  Bartın Kültür Merkezinde 2-3 Mayıs 2015 tarihinde II. Yönetim Bilişim Zirvesi gerçekleştirecek olan Bartın üniversitesi MIS Turkey ekibi tarafından Bartın ticaret ve sanayi odasına yapılan ziyarette Türkiye’de bilişim sektöründe henüz çok yeni olan Yönetim Bilişim Sistemlerinin tüm alanlarının anlaşılması amacını güden bu etkinlik kapsamında Bartın Ticaret ve Sanayi odası başkanıyla görüşüldü. Bartın Ticaret ve Sanayi oOdasında yapılan görüşmede II. Ulusal Yönetim Bilişim Zirvesi tanıtımını organizasyon komite başkanı Ercan Salman ve ekibin diğer üyeleri Hakan Kolay, Seval Sönmez, Eslem Kacar, Ayşe Çelik ve Buket ildeş tarafından yapıldı. Yapılan tanıtımda Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cihat Çakır ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Koordinatörü Ural Oral eşlik etti. Toplumsal refahın gelişebilmesinin bilimsel ve teknolojik çalışmaların artması ve bunların etkin bir şekilde günlük hayata adaptasyonuyla mümkün olduğunu vurgulayan Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cihat Çakır yaptığı açıklamada " Bilgi birikimini üretime dönüştürmenin en etkin araçlarından biri üniversite-sanayi işbirliğidir. Üniversitelerde elde edilen temel ve teorik bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesinin bir aracı olarak üniversite-sanayi işbirliği kaçınılmazdır. Öğrencilerin Bartın’da böyle bir etkinlik yapması bizi gururlandırıyor. Yapılan bu zirvede üzerimize düşen görev neyse yapmaya hazırız. Her konuda destekçiyiz. Gerek yönetim bilişim sistemleri bölümünü gerekse Bartın’ı en iyi şekilde tanıtacağınızdan hiç kuşkum yok. Sizlere başarılar diliyorum " dedi. Görüşme sonunda Bartın Ticaret ve Sanayi odası başkanının onursal komitede yer almasına karar verildi.

  daha
 • Bartın Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Kulübü Derneğinden Bartın TSO Ziyareti

  Yrd. Doç. Dr. Alaattin Metin Kaya öncülüğünde Bartın Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Kulübü Derneği yönetim kurulu ile üyeleri tarafından gerçekleştirilen Bartın TSO ziyaretinde odamız Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Çakır ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sami Karakaş, heyeti başkanlık makamında karşılayarak konuk etti. Daima proje odalı bir kulüp olduklarını belirten Bilim Ve Teknoloji Kulübü Derneği üyeleri; Üniversitemizin vizyonu doğrultusunda gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yaptığımız projeler ile üniversitemizin ve ilin adını duyurmayı hedefliyoruz. Yaptığımız proje ve çalışmalar ile farkındalık yaratmak adına 74 üyemiz ile ulusal ve uluslar arı gerçekleşen bir çok yarışmaya ve fuar gezilerine katılarak hızla gelişen teknoloji takip ediyoruz. “dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bartın TSO Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Çakır , ilin kanaat paydaşlarından biri olan Bartın TSO’nun üniversite öğrencinin her zaman yanında olduğunu ve üniversitenin içerisinde yer aldığı her türlü projede TSO olarak büyük bir memnuniyetle yer alacaklarını belirtti.

  daha
 • Bartın TSO Cihat Çakır; “(Kamu, TSO Ve Üniversite İşbirliği) ile Ar-Ge Faaliyetleri Hız Kazanacak”

  Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2014 yılı Güdümlü Proje Desteği Programı kapsamında destek almaya hak kazanan, “Bartın Eğitim İnovasyon ve Test Merkezi Projesi” İmza Töreni Valilik Kaymakam Hüsnü Bey Toplantı Salonu’nda Vali Seyfettin AZİZOĞLU, Bartın Ticaret Sanayi Odası Başkanı Cihat ÇAKIR, Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selman KARAYILMAZLAR, BAKKA Genel Sekreteri Faruk TEZEL, İl Özel İdare Genel Sekreteri İbrahim KAYIŞ ve Organize Sanayi Bölge Müdürü Oğuzhan KASAPOĞLU ile ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Projenin amacı Bartın merkez olmak üzere komşu illerde firmaların inovasyon altyapılarını güçlendirecek, ilin ve bölgenin ekonomik gelişmesine katkıda bulunacak ve ili bir ekonomi merkezi haline getirecek ‘Bartın Eğitim, İnovasyon ve Test Merkezi’nin kurulmasıdır. Üniversite-sanayi işbirliğinin oluşturulmasına ve desteklenmesine katkıda bulunmak, söz konusu işbirliğinin geliştirilmesi için çeşitli kamu ve özel sektör gruplarının dâhil olabileceği mekanizmalar yaratmak gibi son derece önemli konularda faaliyetler gösterecek olan Eğitim, İnovasyon ve Test Merkezi-BİM’in şehrimiz için son derece önemli olduğu belirten Bartın TSO Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Çakır gerçekleştirilen imza töreni sonrası yaptığı açıklamada; Proje ile firmalarımızın finansal engeller nedeniyle yürütülemeyen Ar-Ge faaliyetlerinin hayata geçirilebilmeleri amacıyla destek olmak, Ar-Ge kültürünün yaratılmasını ve Ar-Ge projelerinin desteklenmesi ile üniversiteler, araştırma kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak ülke sanayisinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması amaçlanmıştır. Bartın OSB ’den Oğuzhan Kasapoğlu, Bartın TSO’ dan Cengiz İzler ile Bartın Üniversitesinden Prof. Dr. Selman Karayılmaz’ın proje sorumlusu olduğu Bartın Eğitim İnovasyon ve Test Merkezi Projesi 5,5 milyon bütçeli olup 4 milyon TL’si BAKKA desteklidir. Üniversite- Sanayi İşbirliğinde Büyük Adım Özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlerin, teknik bilginin ekonomik değere dönüştürülmesi sürecinde, önemli bazı konularda danışmanlık hizmeti alması kaçınılmaz olacaktır. Gereken uzmanlık hizmetlerinin Eğitim, İnovasyon ve Test Merkezi yapısı içinde kurumsal bir düzende sunulması bu şirketler açısından önemli katma değer sağlayacaktır. Eğitim, İnovasyon ve Test Merkezi ile Kamu, TSO ve Üniversite işbirliği ile gerçekleştirilecek hayat boyu öğrenme projeleri, Ar-Ge faaliyetleri, yenilik stratejisinin belirlenmesine yönelik bilimsel çalışmalar için uygulama alanı olarak kullanılması sağlanacaktır. Ayrıca Eğitim, İnovasyon ve Test Merkezi tarafından sunulan altyapı desteği ve hizmetlerle yeni kurulan bir işletmenin başlangıç maliyetlerini azaltmayı, gelişmekte olan bir işletmenin ise başarısız olma olasılığını en aza indirmeyi hedefleniyor.

  daha
 • TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na Avusturya İş Dünyasının En Büyük Nişanı Olan “Ekonomi Altın Ödülü”

  Türkiye ekonomisinin sanayi ve ticaret kesiminin çatı örgütü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Sn. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB’un Avusturya’daki muadil örgütü Avusturya Ekonomi Odası tarafından, Türkiye-Avusturya ikili ekonomik ve ticari ilişkilerine, Avrupa ekonomisine ve küresel ekonomiye değerli katkılarından dolayı, Avusturya iş dünyasının en büyük nişanı olan “Ekonomi Altın Ödülü”ne layık bulundu. Bartın TSO Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Çakır, Avusturya Ekonomi Odası (WKÖ) tarafından düzenlenen TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun Ekonomi Altın Ödülü’ne layık görüldüğü ödül törene katıldı. M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun Başkanlığı sırasında, TOBB, sadece yurtiçinde değil uluslararası alanda da Türk iş dünyasının en aktif ve en etkili çatı kuruluşu olduğunu belirten Bartın TSO Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Çakır, Ülkemizin Avrupa ve Dünya da Türk Özel Sektörünün en büyük ve en güçlü birliğinin başkanı olan M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun Avusturya Ekonomi Odası (WKÖ) tarafından Ekonomi Altın Ödülü’ne layık görülmesi bizleri onure ederek gururlandırmaktadır. TOBB’un temsil ettiği Türk Özel Sektörünün, Avrupa İş Dünyasında artan gücü ve etkisini somut olarak ortaya koyan bu Ödüle layık bulunan 18. isim olan Sn. Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nu, odamız adına kutluyor ve şükranlarımızı sunuyoruz.”dedi. Programa, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye'den giden Oda ve Borsa Yönetim Kurulu Başkanları, Avrupa Komisyonu eski Başkan Yardımcısı Günther Verheugen, Avusturya’nın Ankara Büyükelçisi Klaus Wölfer, Türkiye Cumhuriyeti Viyana Büyükelçisi Mehmet Hasan Göğüş, Viyana Başkonsolosu Tayyar Kaan Atay, Viyana İşadamları Derneği üyelerinin yanı sıra birçok davetli katıldı. Viyana’da ödülünü alan Hisarcıklıoğlu, bu ödülü almaktan gurur duyduğunu söylerken, Avusturya’nın Türkiye’nin en yakın yatırım ortaklarından birisi olduğunu hatırlattı. AB ile ABD arasındaki TTIP görüşmelerine değinen Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin de bu anlaşmanın içerisinde olmasını istediklerini belirtti ve Avusturya iş dünyasından bu sürece ilişkin destek istedi. Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak her zaman serbest ticaretten yana olduklarını vurguladı.

  daha

Güncel Fotoğraflar

BAŞKANIMIZ SN. CİHAT ÇAKIR

ÖNEMLİ BAĞLANTILAR