PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURULAR SONA ERMİŞTİR.

PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURULAR SONA ERMİŞTİR.

Görüntülenme: 1895 Eklenme Tarihi: 09-07-2020

PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURULAR SONA ERMİŞTİR.

BARTIN TİCARET VE SANAYİ ODASI
MUHASEBE BİRİMİNE
PERSONEL ALINACAKTIR
 
Odamız 4857 sayılı İş Kanunu’na göre aşağıda belirtilen niteliklere sahip, takım çalışmasına yatkın Bay/Bayan  personel alınacaktır.
Başvuru şartlarına uyan adaylar sözlü sınava tabi tutulacak olup, aşağıda belirtilen vasıflara uygun olanların istenen belgeler ile Odamız Genel Sekreterliği’ne başvuru yapması gerekmektedir.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak.
d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürü bulunmamak, Tacir veya esnaf sayılmalarını gerektiren bir faaliyette bulunmamak, Kısıtlanmış olmamak,
e) Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışı öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak.
f) İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak (MS Office uygulamalarına hakim)
g) 35 yaşını doldurmamış olmak,
h) Yoğun çalışma temposunda dinamik çalışabilen, seyahat engeli olmayan,
i) İş takibi yüksek, Stratejik bakış açısına sahip, İletişim becerileri ve problem çözme yeteneği olan,
MÜRACAAT
Müracaatların BARTIN TSO Genel Sekreterlik makamına yapılması gerekmektedir.

Müracatta İstenecek Evraklar ;
1. Fotoğraflı özgeçmişi
2. Diploma sureti veya onaylı fotokopisi
3. Nüfus cüzdanı sureti,
4. Terhis Belgesi sureti
5. Sabıka Kaydı
6. Varsa daha önce çalıştıkları yerlerden temin edecekleri bonservisleri veya hizmet belgeleri.
İletişim :0378 227 42 00-227 10 79 

 

PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURULAR SONA ERMİŞTİR. İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİZ.

Yorum Yap

Gönderiliyor.Lütfen Bekleyiniz...