Genel Sekreter İşe Alım İlanı

HABERLER

Genel Sekreter İşe Alım İlanı

Görüntülenme: 2773 Eklenme Tarihi: 16-08-2018

5174 sayılı Odalar ve Borsalar birliği kanunun 74. Maddesi uyarınca Oda Borsa Genel sekreterlerinin aşağıda belirtilen kriterlere haiz olması gereklidir.

5174 sayılı Odalar ve Borsalar birliği kanunun 74. Maddesi uyarınca Oda Borsa Genel sekreterlerinin aşağıda belirtilen kriterlere haiz olması gereklidir.
-Türk vatandaşı olmak.
- Askerlikle ilişiği bulumamak
- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak.
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.
- Mühendislik, iktisat, işletme, maliye, hukuk ve kamu yönetimi gibi alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim kurumu mezunu olmak.
- Kamuda veya özel sektörde en az beş yıl iş tecrübesine sahip olmak.
Ayrıca Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim kurulu kararı ile İyi derecede İngilizce biliyor olmak.
 
BARTIN TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI

Yorum Yap

Gönderiliyor.Lütfen Bekleyiniz...