ODA ÜYELİK AİDATLARINA YAPILANDIRMA FIRSATI

HABERLER

ODA ÜYELİK AİDATLARINA YAPILANDIRMA FIRSATI

Görüntülenme: 782 Eklenme Tarihi: 03-12-2020

ODA ÜYELİK AİDATLARINA YAPILANDIRMA FIRSATI

Sayın Üyemiz;
7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 17/11/2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu kanunun 4 Maddesinin 6. Fıkrasının (a) bendinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre Odamız üyelerinin ödemek zorunda oldukları aidatları yer almaktadır.
Kanunun ilgili maddesine göre; 31 Ağustos 2020 tarihinden önce ödenmesi gerektiği halde ödenmeyen aidat borçları için 31 Ocak 2021 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve aidat borcunun tamamının peşin veya azami 6 taksit ile ödenmesi durumunda gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir.
Yapılandırma kapsamındaki borç asıllarına ait; faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bununla birlikte yapılandırma kapsamında olan ve Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olan borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme zammı gibi fer'İ alacaklarında tahsilinden vazgeçilir.
Kanun kapsamındaki borçlar için yapılandırmaya başvuranların, borç taksitlerinin birincisini Kanunun yayımladığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (28.02.2021), kalanı ise aylık ödemeler halinde ve azami toplam altı eşit taksitle (son taksit tarihi 31.07.2021) ödemesi gerekmektedir. Azami altı taksite kadar olan yapılandırma hakkının ne şekilde kullanılacağını üye başvurusunda belli edecektir. Üye tarafından belirlenecek olan taksit adeti, ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecektir. Üyeler, toplam anapara borç tutarını yukarıda belirtilen taksit sürelerini geçmemek üzere kredi kartı ile taksitlendirebileceklerdir.
Üyeler, Kanunun yayımladığı tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar (31.01.2021) başvuruda bulunacaklardır. Başvuru fiziksel olarak yapılabileceği gibi, 0/12/2020 tarihinden itibaren ''https://ebelge.tobb.org.tr'' adresinden veya E-devlet kapısı (https://www.turkiye,gov.tr) üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak yapılabilecektir. Başvurularda, yapılandırma kapsamında kaç taksit talep edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir.
Ayrıca vergi mükellefiyeti sona erdiği halde Oda kayıtları devam eden üyelerimizin vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için de yukarıdaki hükümler uygulanacak olup vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, tahakkuk etmiş aidat borçlarının tamamı kanunda belirtilen süreler içinde başvuruda bulunup kanundan yararlanılması halinde tahsilinden vazgeçilecektir.
Üyelerimize ve ilgililere önemle duyurulur.

Yorum Yap

Gönderiliyor.Lütfen Bekleyiniz...