TSO BAŞKANI HALİL BALIK: “ÜYELERİMİZİN AİDAT BORÇLARI İÇİN YAPILANDIRMA FIRSATI”

HABERLER

TSO BAŞKANI HALİL BALIK: “ÜYELERİMİZİN AİDAT BORÇLARI İÇİN YAPILANDIRMA FIRSATI”

Görüntülenme: 677 Eklenme Tarihi: 07-12-2020

TSO BAŞKANI HALİL BALIK: “ÜYELERİMİZİN AİDAT BORÇLARI İÇİN YAPILANDIRMA FIRSATI”

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı Halil Balık, oda aidat borçlarının yapılandırmaya girdiğini hatırlatarak başvuru süreci ve yapılandırma detaylarıyla ilgili bilgiler verdi.
Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Halil Balık, 7256 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 17/11/2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini, bu kanun ile oda üyelerinin aidat borçlarının yapılandırılması için imkan tanındığını belirtti.
Başkan Balık yapılandırma kanunu ile birlikte 31 Ağustos 2020 tarihinden önce ödenmesi gerektiği halde ödenmeyen aidat borçları için 31 Ocak 2021 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve aidat borcunun tamamının peşin veya azami 6 taksit ile ödenmesi durumunda gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçileceğini söyledi.
Yapılandırma ile önemli bir fırsatın oluştuğuna da dikkat çeken Başkan Balık, kanun kapsamındaki borçlar için yapılandırmaya başvuranların, borç taksitlerinin birincisini Kanunun yayımladığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı ise aylık ödemeler halinde ve azami toplam altı eşit taksitle ödeyebileceklerinin altını çizdi.

Gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecek

Başkan Balık yapılandırma kanununun detayları hakkında da bilgiler vererek şunları ifade etti; “7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 17/11/2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanunun 4 Maddesinin 6. Fıkrasının (a) bendinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre Odamız üyelerinin ödemek zorunda oldukları aidatları yer almaktadır. Kanunun ilgili maddesine göre; 31 Ağustos 2020 tarihinden önce ödenmesi gerektiği halde ödenmeyen aidat borçları için 31 Ocak 2021 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve aidat borcunun tamamının peşin veya azami 6 taksit ile ödenmesi durumunda gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir. Yapılandırma kapsamındaki borç asıllarına ait; faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bununla birlikte yapılandırma kapsamında olan ve Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olan borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme zammı gibi fer'İ alacaklarında tahsilinden vazgeçilir.

Altı taksite kadar yapılandırma hakkı

Kanun kapsamındaki borçlar için yapılandırmaya başvuranların, borç taksitlerinin birincisini Kanunun yayımladığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (28.02.2021), kalanı ise aylık ödemeler halinde ve azami toplam altı eşit taksitle (son taksit tarihi 31.07.2021) ödemesi gerekmektedir. Azami altı taksite kadar olan yapılandırma hakkının ne şekilde kullanılacağını üye başvurusunda belli edecektir. Üye tarafından belirlenecek olan taksit adeti, ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecektir. Üyeler, toplam anapara borç tutarını yukarıda belirtilen taksit sürelerini geçmemek üzere kredi kartı ile taksitlendirebileceklerdir.

Son başvuru tarihi 31 Ocak 2021

Üyelerimiz, Kanunun yayımladığı tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar (31.01.2021) başvuruda bulunacaklardır. Başvuru fiziksel olarak yapılabileceği gibi, 01/12/2020 tarihinden itibaren ''https://ebelge.tobb.org.tr'' adresinden veya E-devlet kapısı (https://www.turkiye,gov.tr) üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak yapılabilecektir. Başvurularda, yapılandırma kapsamında kaç taksit talep edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca vergi mükellefiyeti sona erdiği halde Oda kayıtları devam eden üyelerimizin vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için de yukarıdaki hükümler uygulanacak olup vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, tahakkuk etmiş aidat borçlarının tamamı kanunda belirtilen süreler içinde başvuruda bulunup kanundan yararlanılması halinde tahsilinden vazgeçilecektir.''
 

Yorum Yap

Gönderiliyor.Lütfen Bekleyiniz...