SOSYAL DURUM

SOSYAL DURUM

Bartın, halk kültürünün vazgeçilmez öğeleri açısından seçkin bir yere sahiptir. Yöre insanı, toplumsal değişimden etkilenmekle birlikte gelenek ve göreneklerini, halk oyunları ve müziğini, giyimini, el sanatlarını, mutfak kültürünü ve yöresel şiveyi günümüze taşımasını bilmiştir. Bu folklorik değerleri; dostluk ve sevecenlik, dayanışma, mizah ve eğlenceyle, kısaca; özgün yaşamıyla bütünleştirmiştir. Gelenek ve göreneklerin en çarpıcı örnekleri, Garıla Pazarı ile uzun yıllar anılarda yaşayıp dilden dile dolaşan Bartın düğünleri ve topluca kutlanan Dini Bayramlarda görülür.
 
İnanışlar, gemi atması töreni, yöresel giyim-kuşam, el işlemeleri, telkırma, dokumacılık, ağaç oymacılığı ( çekicilik ), gemi yapımcılığı, taş sac yapımı, yöre mutfağı, yerel etkinlikler ve kutlama günleri gibi aktiviteler ve sosyal ögeler Bartın canlı kültür hayatının vazgeçilmez parçalarıdır.
 
Bartın İli Kentsel Sit Alanı olup, sit sınırları içinde 219 adet tescilli sivil mimarlık örneği bulunmaktadır. Bartın İli sınırları içerisinde 2 adet arkeolojik sit alanı bulunmaktadır. Bunlardan biri Amasra İlçesi diğeri de Güzelcehisar Köyü’ dür.
 
Bartın ili genelinde en çok taHRibat arkeolojik sit alanlarındaki tescilli eserlerde ve çevresinde olmaktadır. Bartın-Amasra karayolu üzerinde bulunan Roma dönemine ait Kuşkayası yol anıtı ve çevresi, Amasra’daki antik kent, Dünyadaki diğer tek örneği Roma şeHRinde bulunan Bedesten, Roma Meclis Sarayına giden yürüyüş yolunun (yer altında) bir kısmı, Amasra’dan çıkan lahitler, heykeller, sütunlar ve Bedesten, Amasra Kalesi , kentsel sit alan ilan edilen Bartın ili ile arkeolojik sit alanı ilan edilen Amasra ilçesinde yapılar, Amasra Kemere Köprüsü civarındaki kaleler, Ulus Ulukaya Şelalesi gibi kültürel varlıklar yapılaşma, yanlış restorasyon, taHRibat gibi sebeplerle
zarar görmüştür.
 
İlimizin kent nüfus dağılımına baktığımızda yerleşim çarpık ve düzensiz, alt yapının ise eksik durumda olduğu gözlenmektedir. Hızlı şehirleşmenin kentin tarihi ve doğal yapısını yer yer zedelemeye başladığı görülmektedir. İlimizin turistik potansiyelini değerlendirmek ve modern kentleşmenin planlı gelişmesini sağlamak gerekmektedir. Bu amaçla, kentin özellikle doğal çevresinin korunmasını sağlamak amacıyla sanayi ve ticaret merkezlerini şehir dışına taşımak, kentleşmeyi tarihi ve doğal yapıya göre imar planları ile düzenlemek üzere çalışmalar başlatılmıştır.Otobüs terminali tamamlanarak şehir dışına çıkarılmış olup, hizmete başlamıştır.
 
İl Kültür Merkezi İnşaatine başlanılmış olmakla beraber durma noktasın gelmiştir.Kültür Merkezinin tamamlanması halinde; ilimizin Tiyatro Salonu, Kütüphane, Galeri ve hizmet binası gibi önemli eksikleri giderilmiş olacak, aynı zamanda Kongre turizmine altyapı oluşturacaktır. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Kültür Evi’nin 150 kişilik salonunda Geleneksel olarak Tiyatro Günleri ve Sinema Günleri yapılmaktadır. Hemen hemen her yıl Devlet Tiyatrolarının 2-3 kez turne yapması sağlanmaktadır.
İlimiz halkının sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını artırmak ve geliştirmek amacıyla Halk Eğitim Merkezi ve A.S.O Müdürlüğü , Kültür Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce İl genelinde çeşitli kurslar açılmakta vatandaşların boş zamanlarını değerlendirilmesi amacıyla çeşitli kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunulmaktadır.