ŞAHIS KAYIT

ŞAHIS KAYIT

Şahıs Kaydı İçin Gerekli Evraklar:

1 Adet Kimlik Fotokopisi
2 Adet Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden ) Asıl        
2 Adet İkametgâh (Nüfus Müdürlüğünden) Asıl
3 Adet Fotoğraf                            
1 Adet Vergi Levhası Fotokopisi
1 . Sınıf defter tuttuğuna dair noter tasdikli yevmiye defterinin ön yüzü 
Vergi Dairesinden Mükellefiyet Yazısı

MERSİS BAŞVURUSU: www.mersis.gumrukticaret .gov.tr
 
Not: Kayıt esnasında Nüfus Cüzdanınızın aslını ibraz etmeniz önem arz etmektedir.
Not: Kayıt için, Gerçek gelir vergi mükellefi ve 1. Sınıf yevmiye defterine tâbi olma zorunluluğu vardır.